ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด

http://www.phuketpearl.com

ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด

เว็ปไซต์ บริษัทภูเก็ตเกิร์ล อินดัสทรี จำกัด หรือ ที่เรารู้จักกันในนามภูเก็ตไข่มุกข์ สะปำ ภูเก็ต แสดงข้อมูล ประวัติก่อนที่จะมาถึงทุกวันนี้ ประเภทมุก การให้ความรู้ต่างๆ รางวัลที่ได้รับ รวมถึงข่าวสารต่างๆ

Type : HTML5 , Css , Javascript , Flash action script

Backend : php , mysqlLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>