โปรแกรมสวนยางงานทวี

“โปรแกรมสวนยางงานทวี”  Rubber System Appication ประเภท : Microsoft Visual 6 ,  Microsoft SQL Server , Crystal Report Version ล่าสุด 0.4.7 [11-4-2013] แก้ไขรองรับ windows8  Version ล่าสุด 0.4.8 [11-1-2014] แก้ไขหน้าอัตราต่อกิโลสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ Version ล่าสุด 0.4.9 [26-1-2014] แก้ไขหน้าอัตราต่อกิโลกรณีกดเพิ่ม แล้วดึงค่าเก่ามาแสดง error ตอนที่มีเปลี่ยนแปลงข้อมูลสวน www.bestcool.com.ua грузоперевозки тралом загранпаспорт etalon.com.ua/ масло мобил